penktadienis, sausio 22, 2021

ATSISVEIKINOME SU KUNIGU MONSINJORU VYTATU KAZIU SUDAVIČIUMI

 

 


 Laidotuvių Šv. Mišios Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje  A+A Mons. Vytauto Kazio Sudavičiaus laidotuvių Šv. Mišias galima stebėti gyvai Kaišiadorių Kristaus atsimainymo katedros facebook puslapije. 

2021 m. sausio 22 dieną, 12 val.

Nuoroda: 

https://www.facebook.com/Kai%C5%A1iadori%C5%B3-Kristaus-Atsimainymo-parapija-112622433776433

trečiadienis, sausio 20, 2021

Mirė ilgametis Aukštadvario parapijos klebonas mons. Vytautas Kazys Sudavičius(1943-1974-2021)
 2021 m. sausio 19 d. mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas - monsinjoras Vytautas Kazys SUDAVIČIUS, Žaslių šv. Jurgio parapijos rezidentas (Kaišiadorių r.). Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie! Kunigas bus pašarvotas Aukštadvario parapijos bažnyčioje (Trakų r.), kur ėjo klebono pareigas paskutiniais gyvenimo metais. Laidotuvių šv. Mišios - sausio 22 d. 12 v. - Kaišiadorių katedroje. Kunigas bus laidojamas katedros šventoriuje - Kaišiadoryse, kur ilgus metus darbavosi sielovadoje.

pirmadienis, sausio 18, 2021

   Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčioje šv. Mišios aukojamos kasdien 10 val. ryto. Karantino metu Mišiose bažnyčioje dalyvauti negalime, bet galime prašyti, kad klebonas Juozas Bakšys melstųsi jūsų intencija šv. Mišių metu. 

   Jei norite, kad jūsų intencija būtų meldžiamasi šv. Mišiose, rašykite kun. Juozui elektroninio pašto adresu juozasbaksys@gmail.com Auką už šv. Mišias galite pervesti į Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapijos sąskaitą: LT834010040500069584 

   Paskirtyje nurodykite „Auka už šv. Mišias“ arba tiesiog „auka“, jeigu aukos paskirtis kita.

sekmadienis, sausio 17, 2021

 

sekmadienis, sausio 10, 2021