Birželio 22 d. kviečiame į iškilmingas Padėkos šv. Mišias už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju Videniškiuose..
SEPTYNI BAŽNYČIOS SAKRAMENTAI Liturginio Bažnyčios gyvenimo centras yra Šv. Mišių (eucharistinė) auka ir sakramentai Bažnyčioje yra septyni sakramentai: 
  1. Krikštas.
  2. Sutvirtinimas (Patepimas krizma). 
  3. Eucharistija (Švenčiausiasis sakramentas). 
  4. Atgaila (Sutaikinimo sakramentas).
  5. Ligonių patepimas.
  6. Šventimai (Kunigystė).
  7. Santuoka*
  Šie sakramentai yra įsteigti Jėzaus Kristaus. Jie yra matomi Dievo malonės ženklai, "galios", kurios eina iš visuomet gyvo ir gyvybę teikiančio Kristaus kūno, Šventosios Dvasios veikimas tame kūne, kuris yra Bažnyčia, – tai „didingi Dievo darbai“ Naujojoje ir amžinojoje Sandoroje**.  
___________________
*Pagal KBK1113, 24-25
**Pagal KBK 1116