ketvirtadienis, rugsėjo 06, 2018

POPIEŽIAUS INTENCIJOS RUGSĖJO MĖNESIUI


Afrika yra turtingas žemynas. Didžiausias jos turtas – jaunimas. Jiems tenka rinktis: leisti, kad sunkumai juos nugalėtų arba sunkumus paversti galimybėmis. Pats geriausias būdas padėti jiems gerai pasirinkti – investuoti į švietimą. Jei jaunas žmogus negauna išsilavinimo, ką gi jis nuveiks ateityje?
Melskimės, kad Afrikos žemyne gyvenantis jaunimas gautų išsilavinimą ir turėtų darbą savo šalyse.