sekmadienis, gruodžio 16, 2018

III ADVENTO SEKMADIENIS (GAUDETE)


Evangelija (Lk 3, 10–18)

    Minios klausinėjo Joną Krikštytoją: „Tai ką gi mums daryti?!“
    Jis joms sakydavo: „Ką turi dvejus marškinius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro“.
    Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė: „Mokytojau, o ką mums daryti?“
    Jis aiškino jiems: „Nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta“.
    Taip pat ir kariai klausinėjo: „O ką mums daryti?“
    Jis jiems sakė: „Nieko neskriauskite, melagingai neskųskite, tenkinkitės savo alga“.
    Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems bylojo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateis už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė; jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“.
    Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną.