antradienis, sausio 08, 2019

POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJOS SAUSIO MĖNESIUI. UŽ JAUNIMĄ 

 Jums, jaunime, Mergelė Marija yra džiaugsmo priežastis ir įkvėpimo šaltinis. Pasaulio jaunimo dienos Panamoje tebūna proga kartu su Marija kontempliuoti Kristų. Kiekvienas savo kalba kalbėkime Rožinį už taiką. Prašykite jėgų svajoti ir kurti taiką. Melskimės, kad jaunuoliai, ypač Lotynų Amerikoje, sekdami Marijos pavyzdžiu atsilieptų į Viešpaties kvietimą skelbti pasauliui Evangelijos džiaugsmą.