šeštadienis, balandžio 13, 2019

PAMALDŲ TVARKA DIDŽIĄJĄ SAVAITĘ IR VELYKŲ TRINDIENYJE


BALANDŽIO 14 D. (VERBŲ SEKMADIENIS) -10 VAL.
BALANDŽIO 18 D. (DIDYSIS KETVIRTADIENIS) - 18 VAL.

BALANDŽIO 19 D. (DIDYSIS PENKTADIENIS) - 18 VAL.

BALANDŽIO 20 D. (DIDYSIS ŠEŠTADIENIS) - 18 VAL. 

BALANDŽIO 21 D. VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS) - 8 VAL. 

BALANDŽIO 22 D. II VELYKŲ DIENA - 10 VAL.