ketvirtadienis, balandžio 04, 2019

ŠVENTOJO TĖVO MALDOS INTENCIJOS BALANDŽIO MĖNESIUI: 
UŽ KARO ZONOSE DIRBANČIUS MEDIKUS


  Gydytojų, slaugytojų ir kitų medicinos darbuotojų
 buvimas konfliktų zonose yra vilties ženklas. 
Šie išmintingi, drąsūs ir geri žmonės, vykdydami 
savo pašaukimą, dirba labai pavojingomis sąlygomis. 
Melskimės už karo zonose dirbančius medikus ir 
humanitarinės pagalbos darbuotojus, kurie rizikuoja 
savo gyvybe, kad išgelbėtų kitus.