sekmadienis, gegužės 05, 2019

SKELBIMAI


Gegužės 12 d., sekmadienį, parapijoje švenčiami Šv. Stanislovo atlaidai. Šv. Mišios - 10 val. Bus procesija.

Gegužės 19 d. sekmadienį, parapijoje lankysis Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. 10 val. Mišiose vyskupas  konsekruos altorių, teiks Sutvirtinimo sakramentą.