ketvirtadienis, birželio 06, 2019

POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJOS BIRŽELIO MĖNESIUI  „Norėčiau paprašyti, kad pažvelgtumėt į kunigus, kurie dirba mūsų bendruomenėse. Ne visi jie tobuli, tačiau dauguma nuolankiai ir džiugiai tarnauja. Jie yra mums artimi, pasiryžę sunkiai dirbti visų labui. Esame jiems dėkingi už pavyzdį ir liudijimą. Melskimės už kunigus, kad savo kukliu ir nuolankiu gyvenimu būtų solidarūs su pačiais vargingiausiais.“