pirmadienis, liepos 03, 2023

Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui (2023 m.)

 Melskimės, kad katalikų gyvenimo centre būtų Eucharistijos šventimas, kuris perkeičia žmonių santykius ir atveria susitikimui su Dievu bei broliais ir seserimis.

 Jei iš Mišių išeiname tokie patys, kokie į jas atėjome, vadinasi, kažkas negerai. Eucharistija – tai Jėzaus buvimas, jis giliai perkeičia. Jėzus pas tave ateina ir tave perkeičia. Eucharistijoje Kristus aukoja save, atiduoda save už mus, prašo leisti jam maitinti mūsų pačių ir mūsų brolių bei seserų gyvenimą. Eucharistijos šventimas yra susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi ir kartu raginimas atsiverti pasauliui taip, kaip jis mus mokė. Kiekvieną kartą, kai dalyvaujame Eucharistijoje, Jėzus ateina ir suteikia mums jėgų mylėti taip, kaip jis mylėjo. Jis suteikia mums drąsos išeiti pas kitus, išeiti iš savęs ir su meile atsiverti kitiems.

sekmadienis, birželio 25, 2023

sekmadienis, birželio 04, 2023

trečiadienis, gegužės 31, 2023

Popiežiaus maldos intencija birželio mėnesiui

 


Melskimės, kad tarptautinė bendruomenė rimtai įsipareigotų panaikinti kankinimus ir užtikrintų paramą aukoms ir jų šeimoms.

Kankinimai. Mano Dieve, kankinimai! Kankinimai nėra vakarykštė istorija. Deja, ir šiandien jie yra mūsų istorijos dalis. Kaipgi įmanoma, kad žmogus gali taip žiauriai elgtis? Yra labai žiaurių kankinimo formų, tačiau yra ir netiesioginių kankinimo būdų, tokių kaip žeminantis elgesys, laiko ir vietos suvokimo atėmimas, kalinimas nežmoniškomis sąlygomis, kurie atima iš žmogaus orumą. Visa tai nėra nauja. Pagalvokite, kaip buvo kankinamas ir nukryžiuotas Jėzus. Sustabdykime kankinimų siaubą. Asmens orumą būtina iškelti aukščiau už viską. Nes kitaip žmonės bus laikomi ne asmenimis, o daiktais ir su jais bus nepaprastai žiauriai elgiamasi, sukeliant mirtį, psichologinę ar fizinę žalą visam gyvenimui.


sekmadienis, gegužės 28, 2023

sekmadienis, gegužės 21, 2023

šeštadienis, gegužės 13, 2023