sekmadienis, sausio 13, 2019

antradienis, sausio 08, 2019

POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJOS SAUSIO MĖNESIUI. UŽ JAUNIMĄ 

 Jums, jaunime, Mergelė Marija yra džiaugsmo priežastis ir įkvėpimo šaltinis. Pasaulio jaunimo dienos Panamoje tebūna proga kartu su Marija kontempliuoti Kristų. Kiekvienas savo kalba kalbėkime Rožinį už taiką. Prašykite jėgų svajoti ir kurti taiką. Melskimės, kad jaunuoliai, ypač Lotynų Amerikoje, sekdami Marijos pavyzdžiu atsilieptų į Viešpaties kvietimą skelbti pasauliui Evangelijos džiaugsmą.

 

sekmadienis, sausio 06, 2019

sekmadienis, gruodžio 30, 2018

I SEKMADIENIS PO KALĖDŲ

ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPASEvangelija (Lk 2, 41–52)
    Jėzaus gimdytojai kasmet ateidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų.
    Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę.
    Pagaliau po trijų dienų rado jį Šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“.
    O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?!“ Bet jie nesuprato jo žodžių.
    Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje.
    O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse.

trečiadienis, gruodžio 19, 2018

PAMALDŲ TVARKA KALĖDŲ LAIKOTARPYJEGruodžio 25 d. (antradienįPiemenėlių Šv. Mišios -  9 val. ir 11 val. Šv. Mišios. 

Kalėdų  II dieną (gruodžio 26 d., trečiadienį) - 10 val.

Gruodžio 27 d. (ketvirtadienį) - 10 val.

Gruodžio 28 d. (penktadienį) - 10 val. 

Gruodžio 29 d. (šeštadienį) - 10 val.

Gruodžio 30 d. (sekmadienį) 
ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS - 10 val ir 12 val.

Gruodžio 31 d. ( pirmadinį) - 10 val. 

Sausio 1 d. (antradienį) Švč. M. Marijos Dievo gimdytojos iškilmė  - 10 val.

Sausio 6 d. (sekmadienį) Viešpaties apreiškimas (TRYS KARALIAI) - 10 val ir 12 val. Laiminama kreida, auksas ir smilkalai. 

pirmadienis, gruodžio 17, 2018

sekmadienis, gruodžio 16, 2018

III ADVENTO SEKMADIENIS (GAUDETE)


Evangelija (Lk 3, 10–18)

    Minios klausinėjo Joną Krikštytoją: „Tai ką gi mums daryti?!“
    Jis joms sakydavo: „Ką turi dvejus marškinius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro“.
    Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė: „Mokytojau, o ką mums daryti?“
    Jis aiškino jiems: „Nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta“.
    Taip pat ir kariai klausinėjo: „O ką mums daryti?“
    Jis jiems sakė: „Nieko neskriauskite, melagingai neskųskite, tenkinkitės savo alga“.
    Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems bylojo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateis už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė; jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“.
    Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną.