sekmadienis, sausio 09, 2022

ketvirtadienis, sausio 06, 2022

sekmadienis, sausio 02, 2022

šeštadienis, sausio 01, 2022

sekmadienis, gruodžio 26, 2021

 

šeštadienis, gruodžio 25, 2021


 

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!

Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. (Lk 2,10-11)

Tik ką perskaitėme Evangelijoje užrašytus angelo žodžius, ištartus Betliejaus piemenims. Bet giliausia prasme šitie žodžiai yra paties Viešpaties žodžiai mums. Kiekvienam ir kiekvienai iš mūsų. Tai nepaprasti žodžiai. Jie džiaugsmu pripildo visus nuo pat kūdikystės. Kalėdinė nuotaika, Kristaus gimimo Mišių liturgija, prakartėlė, kalėdinės giesmės, papuošta eglutė, džiaugsmu šeimos narius suburiantis Kūčių ir Kalėdų šventinis stalas... Pasijuntame tikrai Dievo mylimais žmonėmis.

penktadienis, gruodžio 24, 2021