DEKRETAS DĖL ATLAIDŲAPAŠTALINĖ PENITENCIARIJA

DEKRETAS

Apaštalinė Penitenciarija, siekdama pagausinti tikinčiųjų religinį gyvenimą ir sielų išganymą, atsižvelgdama į Jo Ekselencijos Kaišiadorių Vyskupo Juozapo Matulaičio prašymą, Šventojo Tėvo Benedikto XVI duotomis galiomis iš Bažnyčios dvasinio lobyno mielai suteikia tikintiesiems įprastinėmis sąlygomis (sakramentinė išpažintis, eucharistinė Komunija ir malda Šventojo Tėvo intencija) Aukštadvario Kristaus atsimainymo bažnyčioje visuotinius atlaidus, kuriuos galima skirti taip pat tikintiesiems skaistykloje padėti, jei dalyvaus kokiose nors šventose apeigose ar bent pamaldžiai sukalbės Viešpaties maldą ir Tikėjimo išpažinimą titulinės šventės dienoje Kristaus atsimainymo (Rugpjūčio 6 d.), Šventųjų švenčių dienomis: Šv. Stanislovo (Balandžio 11 d.), Rožinio Švenčiausios Mergelės Marijos (Spalio 7 d.)


Duota Romoje, iš ApaštalinėsPenitenciarijos, Gruodžio 20 d., 2010 Viešpaties metais.