1,2% PARAMA

 AUKŠTADVARIO PARAPIJOS DUOMENYS:

1,2 % PARAMAI REIKALINGI DUOMENYS

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas įtvirtina naują Lietuvos gyventojo teisę - išskaičiuotų per metus pajamų dalimi - 1,2 procentų paremti labiausiai naudingą visuomenės sritį, visuomeninę ar kitą ne pelno siekiančią organizaciją, pvz. Bažnyčią, ligoninę, mokyklą ir kt.

Dauguma mūsų laiko save vienos ar kitos religinės bendruomenės nariais, parapijiečiais. Bažnyčios valstybė neišlaiko, nors Bažnyčia vykdo socialinę, švietimo, kultūros ir kitokią veiklą. Bažnyčią išlaikome mes, tikintieji, savo aukomis. Pasinaudokime įstatymo suteikta teise ir perveskime tuos procentus Bažnyčios išlaikymui. Būsime tikri, kad mūsų pinigai bus panaudoti tikslingai. Juolab, kad jų nereikia išimti iš kišenės - reikia tik apsisprendimo ir geranoriškumo. 

Apsispręsti reikia iki balandžio 30 d. Prašymo lapą (forma FR0512) gausite Mokesčių inspekcijoje arba galite užpildyti elektroninį prašymo variantą internete.

Užpildant prašymo formą reikia nurodyti asmens kodą, vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat paramos gavėjo tikslų pavadinimą, adresą ir kodą.

AUKŠTADVARIO KRISTAUS ATSIMAINYMO PARAPIJA

KODAS: 190950672

SĄSKAITOS NUMERIS 

LT834010040500069584